Thursday, March 15, 2007


AUTUMN

Kala pagi terus memanggil
Bias sinar mencumbu embun….

Kala daun meninggalkan ranting
Usang jalan berserak warna….

Kala hari menjadi susut…
Dekap dingin menyengat tengkuk…

Kala Gugur menyapa….dingin menghampiri matahari.

London, Sept 2006
By: Chendra Panatan

No comments: